Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
bundzia
23:38
4399 9885 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahotmess hotmess
bundzia
23:38
4408 aad1 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahotmess hotmess
bundzia
23:38
Jeśli jakaś kobieta jest w stanie odebrać mi mojego mężczyznę to ja go nie chcę.
Reposted frommissmaya missmaya viahotmess hotmess
bundzia
23:38
bundzia
23:38
- A jak nie wyjdzie?

- To przecież nie koniec świata. Nie grasz w kasynie. Zawsze masz drugą szansę. Trzeba dać sobie prawo do bycia nieidealnym – wtedy o wiele łatwiej podejmować wyzwania

— Kamila Rowińska
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viahotmess hotmess
23:38
9613 44c2 390
bundzia
23:36
1195 ed06 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahotmess hotmess
bundzia
23:36
3701 4a68 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahotmess hotmess
bundzia
23:36
Kiedy człowiekowi jest źle - Skarży się. Kiedy jest naprawdę źle - Milczy. Ale kiedy jest naprawdę bardzo źle - Śmieje się. Po prostu siada z założonymi rękami i śmieje się z tej całej, żałosnej sytuacji.
Reposted fromlabellavita labellavita viahotmess hotmess
bundzia
23:35
Podążaj za swoją własną pasją - nie twoich rodziców ", nie nauczycieli" - twoją.  
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viahotmess hotmess
bundzia
23:35
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
bundzia
21:45
bundzia
21:42
I chciałabym Ciebie obok. Tak po prostu.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viasoulkill soulkill
bundzia
09:26
0718 b9c8
Reposted fromannikaflood annikaflood viairmelin irmelin
bundzia
09:25
Reposted fromcarfreitag carfreitag viairmelin irmelin
bundzia
09:24
9627 289d 390
Reposted fromnezzmusic nezzmusic viaiamdreamer iamdreamer
bundzia
09:24
1475 09e0 390
Reposted fromSabela Sabela viacytaty cytaty
bundzia
08:29
bundzia
08:28
3613 9059 390
Reposted fromkaiee kaiee viapanda3 panda3
bundzia
08:25

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe viasoulkill soulkill
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl